/ / UCF op zoek naar kwartiermakers
Nieuws

UCF op zoek naar kwartiermakers

Het Partijbestuur is op zoek naar Kwartiermakers die willen ondersteunen bij de opzet en oprichting van Partijafdelingen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met Kandidaten uit de Kiesdistricten: Dordrecht, ‘s-Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Tilburg. In de Kiesdistricten Amsterdam, Arnhem, Lelystad en Middelburg zijn Kwartiermakers al aan de slag.
ALGEMEEN
Het Partijbestuur volgt voor de grenzen van een Afdeling de Kieskringen1 zoals vastgesteld voor de Tweede Kamer Verkiezingen der Statengeneraal gebaseerd op het Nederlandse districtenstelsel2.

Het Partijbestuur heeft voor de oprichting van een Partijafdeling gekozen voor de inzet van de zogenoemde Kwartiermaker. De uitgangspunten zijn gebaseerd op artikel 93 van de Statuten van UCF.

De taken van een Afdeling zijn vastgelegd in Artikel 9 lid 2 van de Statuten. Deze luidt als volgt: “De afdeling draagt zorg voor het organiseren van de plaatselijke activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van het partijbestuur en de Algemene Ledenvergadering uit”.

SPECIFIEK
 1. Missie

 2. De Kwartiermaker is een autoriteit die in staat is om met in achtneming van de afgesproken speelruimte en rekening houdende met de partij bestuurlijke gezagsverhoudingen de oprichting van een Partijafdeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren.

 3. Functiedoel

 4. 1.Geeft leiding aan het oprichtingsproces van de Partijafdeling.
  2.Coördineert de te ondernemen acties, zoals geformuleerd in het plan van aanpak en draagt zorg voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Hij/zij heeft de bevoegdheid om personen, ter ondersteuning van de werkzaamheden met deeltaken te belasten. De ondersteuning is van belang om de Afdeling in de steigers te zetten.


  1download hier: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1wzz/kieskringen voor informatie
  2https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1x09/districtenstelsel
  3https://app.box.com/s/ks5a9zs7qlk2t4vy5pc1gyef14xqnin7


 5. Organisatiebeschrijving/plaats in de organisatie

 6. De Kwartiermaker is de eerst verantwoordelijke van de Partijafdeling in oprichting. Deze geeft functionele en operationele sturing aan de secretariële management (vrijwillige) ondersteuners in verband met de uitvoering van het plan van aanpak. De Directe omgeving is vooralsnog: secretariële ondersteuners, de leden die woonachtig zijn binnen de grenzen van de Afdeling, het electoraat en de plaatselijke autoriteiten.

  Opdrachtgever is het Partijbestuur

  Ten behoeve van een adequate begeleiding, intervisie e.d. functioneert de Stuurgroep UCF Kwartiermakers als belangrijke regisseur en klankbord voor de Kwartiermakers. In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de Kwartiermakers en het bestuurslid Afdeling Jongeren. Verder 1 of meer andere leden van het Partijbestuur en de aangewezen consultants die als vraagbaak functioneren.

 7. Competentieprofiel

 8. De persoon waar we naar op zoek zijn heeft ervaring met het opzetten van een organisatie en tegelijkertijd in staat is om de verschillende organisatieontwikkelings-processen aan te sturen. Hij/zij moet in staat zijn om professionele teams van vrijwilligers, samenwerkingspartners en overige stakeholders te vormen en op een aansprekende manier te managen.

  Gedachten gaan uit naar een persoon met aantoonbare werkervaring op HBO niveau en kennis van het Kiesdistrict waar de voorkeur naar uitgaat. Kennis van het Nederlandse kiesstelsel en aanverwante deskundigheden (bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving betreffende regionale politieke structuren en organen; bestuur- en staatsrecht) is een pré.

  De beoogde kwartiermaker
  – Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die aansluiten bij het pakket van te behalen resultaten. Onder andere het vertegenwoordigen van de Afdeling op strategisch politiek niveau, het optreden als woordvoerder en het schrijven van opiniestukken, rapporten en adviesnota’s.
  – Is onderhandelingsbekwaam en weet anderen te winnen voor de standpunten van UCF.
  – Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke vraagstukken die spelen in de gemeenten die vallen onder het Kiesdistrict.

  Het gaat om een onbetaalde functie wat de reden is dat we op zoek zijn naar personen die op vrijwillige basis willen ondersteunen bij Opbouw en Groei van onze Partij. Omdat wij kunnen zijn dankzij uw geloof in een menswaardig Nederland waar iedereen gelijke kansen krijgt en gelijkwaardig meetelt en mag meedoen.
  Bent u de persoon naar wie we op zoek zijn?
  Stuur uw CV naar info@ubuntuconnectedfront.com en we nemen spoedig contact met u op. Vergeet niet te vermelden voor welk Kiesdistrict u opteert.