WORD LID!

Jouw steun helpt

SLUIT JE AAN EN MAAK HET VERSCHIL

Onze Politieke Partij UCF is een vereniging bestaande uit verschillende organen. Eén van zo een Organen is bijvoorbeeld het Afdelingsbestuur. Een andere is de Ledenraad. De Ledenraad is het hoogste gezag binnen de Partij. De Leden van deze Raad worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering om de Leden te vertegenwoordigen. De Ledenraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Onze leden hebben allen dezelfde rechten en plichten. Ze hebben recht om mee te denken en mee te besturen. Het recht om mee te besturen komt via hun stem- en kiesrecht tot uitdrukking. Het lidmaatschap is persoonlijk. Een belangrijke plicht indien het lidmaatschap is goedgekeurd is het betalen van de vastgestelde contributie en de naleving van de statuten en alle daaraan gekoppelde reglementen.

Sluit je aan en maak het verschil voor een menswaardig Nederland.
De vastgestelde contributie is 12,00 euro per jaar.

SCHRIJF JE IN 

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij streven uw bericht binnen 48 uur te beantwoorden. Heeft u spoed? Vermeld dit dan in uw bericht. Tot snel!

  Persoons gegevens

  Geslacht*

  Contact gegevens


  Adres


  *Verplichte velden  MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF