PARTIJAFDELINGEN

UCF
Het Partijbestuur volgt voor de grenzen van een Afdeling de Kieskringen1 zoals vastgesteld voor de Tweede Kamer Verkiezingen der Statengeneraal gebaseerd op het Nederlandse districtenstelsel2.

Het Partijbestuur heeft voor de oprichting van een Partijafdeling gekozen voor de inzet van de zogenoemde Kwartiermaker. De uitgangspunten zijn gebaseerd op artikel 93 van de Statuten van UCF.

De taken van een Afdeling zijn vastgelegd in Artikel 9 lid 2 van de Statuten. Deze luidt als volgt: “De afdeling draagt zorg voor het organiseren van de plaatselijke activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van het partijbestuur en de Algemene Ledenvergadering uit”.

Wilt u weten onder welk Kiesdistrict de gemeente waar u woont is ondergebracht? Wilt u weten wie uw contactpersoon is? Klik dan op de naam van de Afdeling voor de informatie die u zoekt.


1download hier: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1wzz/kieskringen voor informatie
2https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1x09/districtenstelsel
3https://app.box.com/s/ks5a9zs7qlk2t4vy5pc1gyef14xqnin7
Bent u de persoon waar onze Partij naar op zoek is? Een brief waarin u motiveert waarom u dat bent vergezeld van een CV kunt u sturen naar info@ubuntuconnectedfront.com, waarna er contact met u wordt opgenomen. Vergeet niet te vermelden voor welke Afdeling u opteert.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF