/ / Het begrippenkader nader uitgelegd
Nieuws

Het begrippenkader nader uitgelegd

FILOSOFIE
Ubuntu Connected Front
Het Begrippenkader nader uitgelegd

Met UBUNTU: Ik Ben Omdat Wij Zijn, wordt het grondbeginsel, te weten het Ubuntuisme benadrukt. UBU staat voor heelheid en NTU voor eenheid.
Kernwaarden zijn: menselijkheid, (gelijk)waardigheid, mededogen, redelijkheid en verdraagzaamheid, solidariteit en burgerschap in het belang van gemeenschap (het collectief ) en samenleving(sopbouw).
Met CONNECTED benadrukken we synergie van de verbinding met de specifieke geschiedenissen van alle burgergemeenschappen als de klok die ons vertelt waar we vandaan zijn gekomen en zijn geweest, waar we nu staan en nog naar toe moeten. Dit als uitgangspunt voor het bereiken van een samenleving waar iedereen meetelt en oog is voor de specifieke vraagstukken.
Kernwaarden zijn: erkenning, rechtvaardigheid, ontwikkeling, respect, verbindend leiderschap.

Met FRONT benadrukken we de intrinsieke motivatie, de wil en de moed om uit de gemarginaliseerde positie te komen. Verantwoordelijkheid willen dragen. Geen afwachtende houding meer, maar initiatief tonen. Naar voren treden in plaats van afwachten op een ander om het voor ons te doen. De wil om mee te doen, mee te praten en mee te besluiten. Uitgangspunten zijn: de (internationale)collectieve rechten van de mens, het gelijkheidsbeginsel dat is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en de Internationale Verdragen die door Nederland zijn geratificeerd en het zelfbeschikkingsrecht.

UBUNTU CONNECTED FORCE is de verzamelnaam voor het menselijk kapitaal (bestuurders, leden, vrijwilligers, donateurs, kwartiermakers en consultants) dat op dit moment in het kader van gecoördineerde, gestructureerde gebundelde aanpak aan de slag is om UCF tot een succes te maken. En dus ook om actieve deelname in de politieke arena mogelijk te maken. Onder het motto: WE PAKKEN DOOR!!!!!