ACHTERGROND

Van UCF

ACHTERGROND

De beweegredenen om de Politieke Partij Ubuntu Connected Front op te richten gaan terug tot eind 2017, tijdens de activiteiten die in het kader van de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden georganiseerd. De veel gehoorde klacht was dat de belangen van de burgergemeenschappen van Afrikaanse afkomst in Nederland onvoldoende gehoor vinden bij de gevestigde politieke partijen.
De roep om politieke-, sociaal maatschappelijke- en financiële invloed werd steeds luider. Er bleek een groeiende behoefte te zijn aan een partij die oog heeft voor de specifieke vraagstukken van burgergemeenschappen van Afrikaanse afkomst.

Belangrijke vraag was waar het aan ligt. Aan de gevestigde politieke partijen of aan de burgergemeenschappen van Afrikaanse afkomst zelf? Hoeveel zijn er lid van een politieke partij bijvoorbeeld, of maken gebruik van hun stemrecht? Biedt het bestaande aanbod voldoende ruimte voor gelijkwaardige deelname van de verschillende burgergemeenschappen van niet-westerse afkomst aan het politieke besluitvormingsproces.

Een belangrijke constatering was ook dat kandidaten van niet-westerse afkomst en vooral met een Afrikaanse roots over het algemeen laag op de kandidatenlijsten worden geplaatst. Ook al leveren ze een actieve bijdrage als lid is de ervaring dat zij zich extra moeten ‘invechten’ om een verkiesbare plaats te bemachtigen. Ook bij het verdelen van bestuurdersposten vallen ze uit de boot. Dit verschijnsel blijkt een belangrijk motief te zijn voor de steeds groter wordende aversie tegen de politiek omdat men zich onvoldoende herkenden in het bestaande aanbod en de vertegenwoordiging in bestuurlijk Nederland: de Eerste en Tweede Kamer der Statengeneraal.

Maar is er iets veranderd?
De recente ontwikkelingen rond het (wereldwijde) racismedebat, de protestdemonstraties en manifestaties en het debat over racisme op 1 juli 2020 in de Tweede Kamer hebben eens en te meer onderstreept dat er ook in Nederland sprake is van ongeregeldheden en onrechtvaardigheden op het gebied van institutioneel racisme. Ook al doen velen met een Afrikaanse roots het goed je ziet het niet terug in politieke- en bestuurlijke invloedrijke posities. Zie hier ook het belang en de noodzaak van een georganiseerde en gebundelde aanpak. Dat is wat de oprichters in 2017 met Ubuntu Connected Front hadden beoogd.

Deelname in de verschillende domeinen/sectoren waar politiek wordt bedreven en beleid wordt gemaakt, draagt immers bij aan identiteitsversterking, capaciteits- en voorspoedontwikkeling. In een aantoonbaar fysiek en politiek-ideologisch georganiseerd verband staan wij als gebundelde gemeenschap veel sterker en kunnen wij onze perspectieven formuleren en kenbaar maken vooral in de politieke arena die op dit moment onvoldoende toegankelijk is voor Nederlandse burgers van Afrikaanse afkomst. Ubuntu Connected Front is opgericht om in de behoefte te voorzien. Daarbij hebben we alle burgergemeenschappen nodig ongeacht kleur, etnische afkomst, nationaliteit, religie en seksuele geaardheid. De Filosofie van Ubuntu Connected Front staat garant voor een politiek waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn omdat U er Bent.

Zonder u, geen UCF .

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF