ONZE KANDIDATEN

Kandidatenlijst nr. 29
(U-Buntu Connected Front)

1.

Vaarnold

R.P. (m)

Amsterdam

De voornaamste reden waarom ik het lijsttrekkerschap van UCF heb aanvaard is dat dit mij de gelegenheid biedt om uitvoering te geven aan een uniek Transformatie programma. Onze missie is een einde te maken aan decennia en generaties van (institutioneel) racisme en structurele discriminatie. Nooit heeft iemand of een partij in ons land een programma voorgedragen waarin een oplossing voor het racismeprobleem is voorgedragen. UCF durft het aan om zich aan dit taboedoorbrekend onderwerp te verbinden met als uiteindelijk resultaat een eerlijker, mooier en waardevoller Nederland voor alle burgers. Ik ben trots om uitvoering te geven aan het UCF Transformatie programma dat als het begin van iets nieuws moet worden gezien, een revolutie om het systeem Nederland te herschrijven.

2.

Sno

V.E. (v)

Overdinkel

Mijn geboorte is een goed gelukt experiment. Ik weet er dus alles van. Van geboren worden uit twee tieners die zielsveel van elkaar hielden. Ik heb het over mijn biologische ouders: moeder 15 en vader 16 jaar toen ik ter wereld kwam. Vanwege de jonge leeftijden ben ik voor een groot deel door de grootouders van beide kanten opgevoed. De vraagstukken van tienerouderschappen en/of tienerzwangerschappen zijn me alom bekend.

3.

Cuvalay

K.L.L. (m)

Tilburg

Vijf jaar na het uiteen vallen van de Nederlandse Antillen was ik lid van de begeleidingscommissie “Gevolgen voor de bevolking” van de Commissie Spies. De commissie evalueerde de effecten van de staatskundige herinrichting per 10 oktober 2010 en publiceerde het rapport ‘Vijf jaar Caribisch Nederland”. Dit rapport was uitgangspunt voor vele hervormingen in de jaren erna die nodig waren om de situatie van de inwoners van Saba, St. Eustatius en Bonaire te verbeteren en de ongelijkheid die tot op de dag van vandaag bestaat te verbeteren. Ubuntu Connected Front is de enige partij die hierover uitgebreid in haar partijprogramma ‘Manifest voor NL-Transformatie’ aandacht aan besteed.

4.

Fer

L.J. (v)

Lelystad

Ik streef vanuit een positieve benadering naar evenwichtige relaties en sta open voor anderen. Enige trefwoorden die volgens anderen op mij van toepassing zijn: meelevend, diplomatiek, geduldig, beïnvloedend, accuraat, extrovert, op gezelligheid gesteld, georganiseerd en gedisciplineerd. Verder werk ik graag met anderen samen en leg ik gemakkelijk contacten. Anderen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling waardoor hun zelfvertrouwen wordt versterkt en hun zelfkracht toeneemt, is iets dat mij energie geeft en mij laat stralen.

5.

Doesburg

B.D. (m)

Rijswijk

Ik ben uit twee Surinaamse ouders op 15 december 1968 geboren, te Curacao Nederlandse Antillen. Zoals vele Surinamers, gingen ook mijn ouders naar Curacao, vanwege de werkgelegenheid bij de toenmalige Shell Nederland Olie Maatschappij. Ik heb dus het voordeel dat ik beide culturen, de Surinaamse en Antilliaanse, goed ken. Ik ben op mijn 17e jaar naar Nederland verhuisd voor studiedoeleinden. Ik mag van mezelf zeggen dat ik aardig geslaagd ben in het klaarstomen van mezelf en ben nu ready voor het politieke vak.

6.

Tjon A Kon

H.D. (v)

Almere

Geboren in Paramaribo Suriname. Ik noem mezelf etnisch overstijgend. Dit vanwege mijn afkomst uit verschillende etnische culturen: van vaderskant komt mijn overgrootvader rechtstreeks uit Quandong. Zijn familie behoorde tot de Hakan clan. De clan staat bekend als de beschermer van de normen en waarden en economische veiligheid van de groep, overal ter wereld. Vandaar mijn Chinese achternaam. Aan moederskant heb ik Joodse voorouders uit de Joden Savannah, Afrikaanse voorouders uit Para met Inheemse en Hindustaanse wortels. Ik ben het prototype van een multiculturele opvoeding en interculturele communicatie.

7.

Woodley

C.A. (m)

Sint Eustatius

Sint Eustatius mag dan wel klein zijn in grootte en aantallen bevolking, maar dat mag niemand het recht geven ze in hun mensenrechten te belemmeren en te disrespecteren. Het is een ernstig onrecht om iemand anders politieke agenda “te verwezenlijken”, vooruit te helpen en tegelijkertijd en opzettelijk het bestaansrecht van anderen te vertrappen. Dit druist in tegen elke vorm van menselijke waardigheid. Ik ben omdat jij dat bent.

8.

Vlet

M.D. (v)

Zoetermeer

Ik ben Diane Vlet geboren in 1971 op Bernhardsdorp, District Para te Suriname. Als ik gevraagd wordt naar mijn roots gebruik ik het begrip ‘etnisch overstijgend’. Mijn moeder is een Inheemse (Arrowakse/Lokono) Guyanese. Mijn vader is van Inheemse afkomst (Warrau), tevens een nazaat van een Afrikaanse tot slaaf gemaakte uit Ghana en een Hollandse uit Delft. De Hollandse tak van mijn familie heeft niets met de Nederlandse slavernij te maken gehad. Op mijn 14e verhuisde ik naar Nederland.

9.

Miguel

S. (m)

Rotterdam

Revoluties zijn belangrijke momenten in onze wereldgeschiedenis. Zij introduceren een nieuw tijdperk. Op 17 maart a.s. kunnen stemgerechtigden zomaar een revolutie te weeg brengen door massaal op onze politieke partij U-buntu Connected Front, lijst 29 te stemmen. Vaarwel ongelijke kansen en ongelijkwaardige behandeling, welkom 0% honger, welkom eerlijker, mooiere, rechtvaardiger en menswaardiger Nederland want daar staat UCF voor: voor Ubuntu: “Ik ben omdat Wij Zijn”, kan ook opgevat worden als ‘U Bun Tu’ in het Sranan Tongo:. ‘We zijn ook goed, om het land te besturen’

10.

Kassa

A. (v)

Rotterdam

Ik ben geboren in 1984 in Ethiopië, Addis Ababa. 20 jaar geleden ben als minderjarige asielzoeker naar Nederland gekomen. Toen had de mogelijkheid om gelijk naar school te gaan en de Nederlandse taal te leren en kennis te maken met Vervolgens heb ik de MBO opleiding richting Zorg en Welzijn met diploma afgesloten en kreeg ik een baan in de zorgsector. Ik werk er nog steeds naast mijn zorg voor de kinderen.

11.

Riedewald

D.G.C. (m)

Amsterdam

Ubuntu Connected Front is een partij met een duidelijke visie en missie. Wat Ubuntu nastreeft is wat mij als persoon energie en voldoening geeft. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mij de afgelopen jaren breed heb georiënteerd op het gebied van de politieke besluitvormingsprocessen daar in Den Haag in de Tweede Kamer. Het heeft mij een uitstekend beeld verschaft en inzicht gegeven over hoe de Politiek in het Haagse denkt en het belang die wordt gehecht aan bepaalde vraagstukken. Na de balans te hebben opgemaakt ben ik tot de overtuiging gekomen dat we niet meer vanuit de achterbank erop moeten vertrouwen dat anderen het voor ons gaan doen. Wij zijn de enigen die ons verhaal kunnen vertellen en onze wensen en behoeften kunnen formuleren. De tijd is nu.

12.

Ploeg

P.A.M. (v)

Tilburg

Ik ben geboren in Rotterdam en als kind vaak binnen Nederland verhuisd alwaar het werk van mijn vader ons gezin bracht. Ik ben nu alweer bijna 40 jaar woonachtig in Tilburg met een uitstapje van zo’n kleine twee jaar in 2010/2011 naar St. Eustatius. Ik heb een doctoraaldiploma Taal- en Cultuurstudies, behaald aan Tilburg University en een bibliotheekopleiding. Ik hou ervan om het onmogelijke mogelijk te maken als het mijn passie heeft.

13.

Lopes

C.T. (m)

Sint Eustatius

Ik heb me als Kandidaat aangemeld voor de lijst van de Politieke Partij U-buntu Connected Front omdat ik de behoefte voelde om de gemeenschappen van de BES in het Nederlandse politieke Tweede Kamer bestel te vertegenwoordigen. De gemeenschappen hebben een stem nodig die begrijpen wat ze van de politiek willen in de Tweede Kamer. Ik zal die stem zijn.

14.

Ovunda

J. (v)

Rotterdam

Ik ben geboren in 1960 in Emohua, een dorp in Port Harcourt Rivers State Nigeria. Ik woon sinds 1980 in Nederland. Bij aankomst moest ik me eerst bekwamen in de Nederlandse taal. Hoewel ik ook Engels sprak had ik moeite om het Nederlands te begrijpen omdat mijn denken en doen gebaseerd was op mijn moedertaal (Ikweere). En dat ging niet zonder slag of stoot. Want het Nederlandse leren betekende voor mij ook het aanleren van de klanken, de toon, de accenten; de Nederlandse gewoontes, de normen en waarden. Ik dacht toen: wat gebeurt er hier. Straks weet ik niet meer wie ik ben. Uiteindelijk heb ik het belang van kennis van de Nederlandse taal ingezien. De basisregel om in Nederland op alle niveaus te kunnen functioneren is je in het Nederlands te kunnen uitdrukken en de taal te begrijpen anders tel je gewoon niet mee. In die periode was er nog geen sprake van verplichte inburgeringscursus dus heb ik veel geïnvesteerd in privélessen.

15.

Mac Intosch

G.J. (m)

Utrecht

In mijn sociaal en maatschappelijk leven heb ik als ondernemer regelmatig te maken met alle vormen van racisme en aanverwante onverdraagzaamheid als het gaat om participatie in de Nederlandse samenleving. Mijn eerste ervaringen met dit fenomeen begon in 1970 toen ik in de winter als tienjarige jongen vanuit Suriname naar Nederland verhuisde. Een flinke overgang. Niet alleen vanwege het koude weer maar vanwege het sociale klimaat. Ik merkte al gauw dat ik als jongen met een zwarte huidskleur anders werd gezien en anders werd behandeld. Een voorbeeld is dat ik, zodra ik een winkel inkwam, automatisch werd gevolgd.

16.

Igbonugo

L.O.(m)

Rotterdam

Met mijn leeftijd (73 jaar) laat U-buntu Connected Front zien dat leeftijdsdiscriminatie bij deze partij niet aan de orde is. Op het moment dat ik mij kandidaat stelde was één aspect verzekerd en dat is de stem van de senioren en migranten.

17.

Sillé

M.J.D.L.C. (m)

Groningen

Ik ben geboren in Curaçao. Mijn wortels zijn een mix van Inheemse (Indiaanse), Afrikaanse en Sefardische Joden. Hoe zit dat precies? Mijn vader is een afstammeling van de Sefardische Joden en Inheemsen uit Coro Venezuela. Mijn moeder is een Afrikaanse Inheemse met roots in Suriname. De familie structuur van mijn grootouders zijn gebaseerd op een matriarchale benadering. Binnen deze structuur heb ik geleerd respect op te brengen voor het leiderschap van vrouwen en vooral van die op hogere leeftijd. Ik moest in Nederland eraan wennen dat families hun senioren wegstopten in een bejaardentehuis. Ik moest wenen aan de vele bejaardentehuizen.

18.

Mijnals

H.V. (v)

Rotterdam

Ik ben in 1955 in Suriname geboren en woon sinds 1973 in Nederland. De naam Mijnals staat garant voor kernwaarden zoals medemenselijkheid, liefde voor elkaar, sportiviteit, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, actiegerichtheid en leiderschap. Dit zijn waarden die het grote gezin (9 meisjes en 3 jongens) waaruit ik voorkom met de paplepel zijn ingegoten. We hebben geleerd om nooit voor ‘minder’ te gaan, jezelf blijven en tegelijkertijd daar waar je kunt anderen helpen. Een steuntje in de rug geven, bijvoorbeeld door een luisterend oor, doet enorm veel wonderen en daar waar het noodzakelijk is als spreekbuis fungeren. De stem voor, vooral de sociaal zwakkeren, zijn. Dat is precies de reden dat ik voor U-buntu Connected Front heb gekozen. De filosofie: het Ubuntuisme, ‘Ik ben omdat Wij zijn’ past geheel in mijn straatje, in mijn levenshouding, mijn maatschappijvisie en de opvoeding die ik heb genoten.

19.

Biekman

R.A.R. (m)

Zoetermeer

De reden waarom ik me kandidaat heb gesteld is om mijn steentje bij te kunnen dragen aan de uitvoering van het UCF Verkiezingsmanifest voor NL-transformatie. Ik ben voor erkenning en duurzame voorspoedontwikkeling. Ik ben voor een menswaardig, eerlijker, mooier en rechtvaardiger Nederland. Ik ben voor een politiek waar iedereen meetelt.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF