ALGEMENE STANDPUNTEN

Onze algemene standpunten

Racisme, institutionele discriminatie en -uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden zijn belangrijke oorzaken van achterstelling van bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving.

Achterstelling zorgt ervoor dat bepaalde groepen burgers niet of nauwelijks uit de gemarginaliseerde positie komen zonder een nadrukkelijke steuntje in de rug. Zonder adequaat en effectief beleid. Het is hier waar er een belangrijke taak ligt voor UCF verandering in mensenlevens te brengen.

UCF is van mening dat het politiek bestuurlijk handelen gebaseerd op het Ubuntuisme garant staat voor een samenleving waarbij alle burgers in hun mensheid worden bevestigd en in hun menselijkheid worden gerespecteerd. Dit zal tot gevolg hebben dat alle burgers, geen enkele uitgezonderd, kunnen genieten van alle fundamentele rechten inclusief de culturele van de mens.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF