WETENSCHAPPELIJK BUREAU

Wetenschappelijk bureau

Het primaat voor het ontwikkelen en het bedrijven van wetenschap is eeuwenlang een traditie geweest van universiteiten.

Het staat buitenkijf dat de traditie is uitgebreid naar verschillende instituten met een specifieke themagerichtheid. Bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg en ziekten.

Op het gebied van media en technologie, land- en tuinbouw, klimaat, water en energie, sociaal maatschappelijke participatie, ‘armoedebeleid’, veiligheid(gevoel), multiculturele vraagstukken noem zo maar op.

Ook politieke partijen hebben vaker behoefte aan specifiek onderzoek omdat ze met feiten en cijfers voor de dag willen komen ter bekrachtiging van bepaalde standpunten van de Partij en ter ondersteuning van de zaak die bepleit of behartigd moet worden of waarvoor consensus of commitment moet worden bereikt. Dit met inzet van de kennis, ervaring en de inzichten van wetenschappers al dan niet binnen het kader van de eigen wetenschappelijke voorziening. Zie hier een belangrijke reden voor onze Partij om een eigen voorziening op te zetten voor specifiek onderzoek vanuit meervoudig perspectief (methodologie) op de gebieden waar de Partij zich in wil profileren.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF