OPLEIDINGENBUREAU

Politiek bedrijven is een vak apart!

Om het politieke spel professioneel te kunnen uitoefenen zijn kennis en specifieke vaardigheden vereist. UCF organiseert vanuit haar Opleidingenbureau, diverse trainingen, workshops, intervisies en masterclasses. Deze zijn erop gericht om uw inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om uw rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder naar behoren te kunnen vervullen.

Daarnaast maken wij ook onze (nieuwe) leden bekend met de visie en missie van UCF , ons strategische gedachtegoed. De trainingen zijn bedoeld voor beginnende en ervaren deelnemers, van geïnteresseerde leden tot bestuurders en politici. De ontwikkeling van het trainingsmateriaal en het geven van de trainingen gebeurt door trainers/opleiders met een grote dosis praktijkervaring.

Naast kennisoverdracht staan ook informeel netwerken en gezellig samenzijn bij UCF hoog in het vaandel. Het volgen van het diverse aanbod, o.a. trainingen en masterclasses is dan ook een ideale manier om andere UCF ’ers uit de verschillende partijafdelingen te leren kennen en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het succes van opleiding en training valt of staat met de inspanningen van ons allen. UCF vindt training van essentieel belang voor de talentontwikkeling binnen onze partij. Wij willen de kwaliteit van onze politici en (toekomstige)bestuurders op professioneel niveau brengen en houden en bieden ook onze leden graag de mogelijkheid zich voortdurend te blijven ontwikkelen, zodat zij een overtuigende bijdrage kunnen leveren aan het debat over de politieke beginselen waar UCF zoal voor staat.

UCF werkt met Afdelingen Opleidingscoördinatoren die in directe verbinding staan met het UCF (Centrale) Opleidingenbureau.

Trainingsaanbod 2020

Alle trainingen worden lokaal georganiseerd en zijn voor alle leden toegankelijk

Het gedachtegoed van UCF

Onze visie: partijbeginselen, praktijk en verdieping
Inspraak en zeggenschap
Gedrags- en houdingsaspecten
Werken in Teamverband

Communicatievaardigheden

Debatteren en onderhandelen
Zelfzorg bij sociale druk
Presenteren en overtuigen
Ontwikkelen en opzetten promotiecampagnes

Media

Mediagebruik en medialandschap
Schrijven van speeches, moties, amendementen
Ontwikkelen van prikkelende nieuwsbrieven
Slim omgaan met sociale media

Netwerkontwikkeling en beheer en lobby strategieën

Gemeenteraad en College van B&W

Kennismaking en beleidswerkzaamheden binnen gemeente en College van B&W
Gemeentefinanciën
Coalitie vorming
Oppositie voeren

Talentmanagement

Hoe herken je talent en hoe zet je dit het beste in binnen de partij Welke sterk ontwikkelde competenties passen het beste op welke plek Hoe motiveer je talentvolle leden om zich actief in te zetten.
Buiten ons reguliere trainingsaanbod om bieden wij ook maatwerk aan voor bestuurders, fracties e.d., die geheel naar wens kunnen worden aangepast. Informeer naar de mogelijkheden.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF