/ / UCF LANCEERT CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2025: Manifest voor NL Transformatie
Nieuws

UCF LANCEERT CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2025: Manifest voor NL Transformatie

“Manifest voor NL Transformatie: gelijkwaardigheid is een mensenrecht geen privilege” is de titel van het Verkiezingsprogramma 2021-2025 van de Landelijke Politieke Partij Ubuntu Connected Front. Met deze titel, vertelt UCF Partijvoorzitter Mr. Regillio Vaarnold, maken we duidelijk dat het ons ernst is om de transformatie van systemen die belemmerd zijn voor duurzame- en voorspoedontwikkeling, voor vooruitgang en welvaart voor alle Nederlandse burgergemeenschappen ter hand te nemen.
Een goed functionerende rechtstaat waar alle fundamentele rechten en vrijheden van de mens worden gerespecteerd kan niet gedijen in een maatschappij met politieke-, bestuurlijke-, juridische-, economische-, financiele-, onderwijs- en gezondheidszorg systemen die nog zijn gebaseerd op het koloniaal en eurocentrisch denken en van ‘verdeel en heers’. Want dat is precies de reden dat Nederland nog steeds kampt met allerlei vormen van racisme, raciaal- en etnisch profileren en ‘witte’ privileges. Mode begrippen als ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ werken dan niet maar toch worden deze begrippen te pas en te onpas gebruikt als zijnde het tovermiddel voor gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Diegene hebben helaas niet begrepen waar gelijke kansen bij raciale sociale en economische gelijkheid nu werkelijk om gaat. Toch papegaaien ze elkaar allemaal na. Het mag ook niet zo zijn dat een ‘zwarte’ man uit Amsterdam Zuid Oost bijvoorbeeld, vijftien jaar korter leeft dan een ‘witte’ man uit Wassenaar. Of dat moeder- en babysterfte in Nederland het meest voorkomt bij ‘zwarte’ vrouwen en in het bijzonder van Afrikaanse afkomst. Die ongelijkheid is ook mede het gevolg van racisme maar om dat te begrijpen moet je dus meer inspanningen verrichten dan op audientie gaan bij de minister-president.
Nederland is een rijk land en toch is er sprake van een groeiend aantal voedselbanken. Dat is merkwaardig als je bedenkt dat er op dit moment miljarden worden uitgetrokken om bedrijven en gehele sectoren tegen faillissement te behoeden als gevolg van de effecten van de Covid-19 pandemie. Wij zijn niet tegen het redden van bedrijven maar het is wel vreemd dat wij in 2030 het ‘zero hunger’ doel moeten hebben bereikt maar dat er op dit moment nog steeds sprake is van voedselvernietiging.
Met de UCF Agenda voor Transformatie werken we toe naar een politiek waarbij symptoom bestrijding plaats maakt voor fundamentele herziening van systemen en structuren die vooruitgang en voorspoed belemmeren. We zijn een partij voor Reparatory Justice en willen graag een Nationale Raad voor Reparatory Justice realiseren die wordt belast met bijzondere taken ter bestrijding van de effecten van het Nederlandse Slavernij- en Koloniaal verleden. Deze Raad moet zich gaan bezighouden met vraagstukken als Maangamizie en toegepaste Afrofobie, excuses volgens het principe van een gecoordineerde, gestructureerde samenhangende integrale aanpak.
UCF wil naast de verschillende vormen van rechtsherstel een symbolisch bedrag van € 40.000 als voorschot, aan iedere meerderjarige nazaat van de tot slaafgemaakte gekidnapte Afrikanen voor de ‘geleverde’ onbetaalde (dwang)arbeid. UCF wil een keurmerk voor een Racisme Vrije School en is voor een lerarenkorps die berekend is op de taken. UCF pleit voor gratis water en energielevering voor gezinnen en alleenstaanden die niet meer in staat zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.
Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht:
E: info@ubuntuconnectedfront.com
T: +31(0)616612798