/ / Mr. Regillio Vaarnold van Partijvoorzitter tot Lijsttrekker, Politiek en Ideologische Leider.
Nieuws

Mr. Regillio Vaarnold van Partijvoorzitter tot Lijsttrekker, Politiek en Ideologische Leider.

“Ik heb de vuurdoop doorstaan”, aldus een opgeluchte UCF Partijvoorzitter, Het was een spannend debat, gisteren, 29 december 2020 over het concept verkiezingsprogramma en het lijsttrekkerschap. Het ging niet alleen over mijn politieke ambities en de capaciteiten om de kandidatenlijst aan te voeren maar ook over de benodigde competenties op het gebied van de filosofie en ideologie van de partij. “Volgens mij ben ik daar goed in geslaagd, ook gelet op het applaus nog voor de bekendmaking van het resultaat van de verkiezing”, vertelt de kersverse UCF Politiek en Ideologische Leider. “Als men me een paar maanden geleden had gevraagd om partijvoorzitter en politiek leider te worden, had ik waarschijnlijk ontkennend geantwoord. Op het verzoek om te solliciteren naar de functie van UCF partijvoorzitter heb ik uiteindelijk ‘ja’ gezegd in de veronderstelling dat het niet zo een vaart zou lopen”. “Na drie maanden verdieping, vooral in de ideologie van de partij, het ubuntuisme, vond ik daarin het antwoord in de vorm van een ‘vaccin’ om Nederland ‘beter’ te maken”. “Daarvoor is een bestuurder, een politicus, een Ubuntu familieman, een verbinder, een intersectionalist en een kenner van de mensenrechten nodig die in staat is om gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedere Nederlander te realiseren” motiveert Vaarnold.
Hoewel de Focus in ons verkiezingsprogramma ook specifiek is gericht op ‘zwart’, ons “Manifest voor NL Transformatie” is het bewijs dat we voor alle Nederlanders zijn. Wij hebben een origineel, uniek, vernieuwend en revolutionair programma om Nederland mooier en eerlijker te maken. Maar dat kunnen we alleen realiseren als kiezers massaal hun stem op UCF uitbrengen. Met UCF gaat er gegarandeerd een wervelwind van vernieuwing de Tweede Kamer in komen, zegt Vaarnold. Ons Manifest gaat over veel onderwerpen die ten goede komen aan alle Nederlanders.
Kaderleden respectievelijk de partijstructuren waren eerder opgeroepen om kandidaten of zichzelf voor te dragen. Bij de sluiting bleken er geen tegenkandidaten te zijn. Wekenlang werd al gefluisterd dat de kersverse partijvoorzitter de beste kandidaat is om de dubbele functie te vervullen. Zijn kennis van zaken over het mensenrechtendossier, zijn achtergrond als mensenrechtenjurist op de verschillende terreinen van gezondheidszorg, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, jeugdzorg, politie en Justitie, huisvesting gecombineerd met zijn actieve participatie in bevrijdingsbewegingen; zijn analyse over het functioneren van het politieke bedrijf; zijn overtuigingskracht en kennis en inzicht over de stand van zaken van Nederland en van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen maakte het vrij eenvoudig om voor Vaarnold te kiezen.
De eerstvolgende taak is het realiseren van de kandidatenlijst met namen van kandidaten die achter de ideologie van UCF staan en begrijpen dat wij niet alleen bezig zijn om geschiedenis te schrijven maar ook bezig zijn de geschiedenis te ‘herschrijven’ om zo tot een nieuwe gemeenschappelijke toekomst te komen.
Het is de hoogste tijd voor verandering. Wij protesteerden al vanaf het moment dat wij op de boot zaten, wij protesteerden toen wij werden gedwongen op de katoenvelden te werken, wij protesteerden tijdens de burgerrechtenbewegingen in de jaren ’50 en ’60, wij protesteerden begin jaren ’90 na de vrijspraak van 4 agenten in de Rodney King zaak en we protesteerden onlangs na de dood van George Floyd in de VS. Na vier eeuwen van protest is de tijd voor verandering en moet protest leiden tot een start van de transformatie naar een ander beter Nederland. Daarvoor hebben wij wel de stem van de kiezer nodig. Daarom wacht direct na de samenstelling van kandidatenlijst de volgende grote klus: het overtuigen van het electoraat waarom UCF het enige en beste alternatief is voor een eerlijker, mooier en menswaardig Nederland.
Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht:
E: info@ubuntuconnectedfront.com
T: +31(0)616612798