/ / De Landelijke Politieke Partij, Ubuntu Connected Front zet door
Nieuws

De Landelijke Politieke Partij, Ubuntu Connected Front zet door

Met de inwilliging van het registratieverzoek door de Kiesraad is deelname van UCF aan de Tweede Kamerverkiezingen verzekerd.

Kersverse Partijvoorzitter Regillio Vaarnold spreekt van een bijzondere uitdaging. “Het is een kwestie van de kansen ontdekken, die met beide handen aangrijpen om zo een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving en de rechtsstaat. Dus niet afwachten tot je aan tafel mag aanschuiven maar erop afgaan en optimaal gebruik maken van de kracht om te verbinden en verder te komen. Nederland is van ons allemaal! Dat is wat we met UCF willen uitstralen”.

UCF streeft naar een samenleving waarin iedereen meetelt, waarbij er ruimte is voor verschillen en waar een niet-westerse afkomst of je huidskleur niet langer wordt geassocieerd met ongelijke kansen, uitsluiting en gebrek aan sociaal kapitaal. Ik ben omdat Wij zijn, luidt de slogan van UCF.

Onder het motto: ‘Samen Bouwen aan een Nieuwe Toekomst: Ik ben omdat Wij zijn’, hebben doeners en denkers die zich herkennen in de filosofie van UCF en zich daarvoor willen inzetten twee lange dagen hard gewerkt aan het concept verkiezingsprogramma 2021-2025.

Er is een breed draagvlak voor de maatschappelijke thema’s die absoluut prioriteit van de partij genieten. Daartoe behoort een sterke rechtsstaat waarbinnen gelijke rechten en gelijke behandeling zijn gewaarborgd en instituties, zoals de politie en het openbaar ministerie, hun dienende opdracht naar behoren uitvoeren. Kwesties als politieke-, sociaal economische- & financiële invloed moeten worden vertaald in concrete programma’s. Het verbeteren van de relatie tussen de verschillende bevolkingsroepen, het bestrijden van alle vormen van Racisme, Etnisch Profileren en het bewerkstelligen van Reparatory Justice genieten volgens de doeners en denkers de hoogste prioriteit.

Einde van het persbericht.

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen via: https://ubuntuconnectedfront.com of bellen met: +31(0)6 16612798 voor nadere informatie.
Wilt u meer weten over de partij: https://ubuntuconnectedfront.com