ALGEMENE FOCUS

Wij staan voor

STANDPUNTEN

Een Filosofie die waarde toekent aan het Individu als onderdeel van het Collectief
“Ik Ben Omdat Wij zijn”

Om deze doelstelling te kunnen bereiken gaat UCF uit van een politiek gebaseerd op het UBUNTUISME. Het intersectioneel perspectief stimuleert de kerngedachte dat alle mensen recht hebben op een behandeling die gelijkwaardigheid bevordert en afrekent met marginalisering en achterstelling.

Goed onderwijs inclusief mensenrechten- en cultuureducatie

Voor effectieve bestrijding van alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid is mensenrechteneducatie belangrijk. Kennis over de herkomst van raciale theorieën is voor UCF belangrijk om alle vormen van meervoudig racisme te verslaan. Voor UCF houdt goed onderwijs onder meer in de basisvaardigheden die het besef en de bewustwording moeten stimuleren om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en te erkennen. UCF wil betekenis geven aan het vermeerderen van kennis en inzicht over de internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, politieke-, sociale en culturele rechten.

Burger- en politieke participatie op elk niveau

Nationaal Parlement, Kabinet, Provincie- en Stadsbesturen en op alle andere niveaus waar besluiten tot stand komen en beleid wordt ontwikkeld.
Met ‘Kleur’ wordt bedoeld een evenredige vertegenwoordiging van de multi-etnische Nederlandse samenleving op basis van gelijkwaardigheid.

Voor Sociaal Economische- en Financiële invloed

Financiële invloed is belangrijk voor het bereiken van duurzame voorspoedontwikkelingsdoelen. UCF hoopt deze doelstelling te realiseren door middel van het UBUNTU CONNECTED FONDS. Op deze manier wil UCF uitvoering geven aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen en alles wat bijdraagt aan het zelfbeschikkingsrecht van burgergemeenschappen. Het zelfbeschikkingsrecht betekent dat je het recht hebt om zelf te bepalen wie je bent en je economisch, sociaal en cultureel te ontwikkelen.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF